Upoutávka na Adventure server

Než pro vás spustíme Adventure, server s rozšířeným gameplayem, bude to chvíli trvat. Podívejte se zatím na první upoutávku na tento nově připravovaný server!

PF 2019
Server

Adventure

adv.glowingmines.eu:27528
Připojení hráči0/30
Verze MC1.20.6
Využití CPU14 %
Využití RAM2,8 GB

Serverová pravidla

Členové administrátorského týmu

Administrátor:

 • Nejvyšší instance
 • Jeho rozhodnutí je definitivní a musí být akceptováno
 • Má právo změnit všechny pravidla a to nezávisle na daném problému 
 • Má právo jakkoli změnit hru, nezávisle na následcích

Moderátor:

 • Druhá nejvyšší instance
 • Prioritní funkce je udržování bezproblémového chodu serveru
 • Řeší vzniklé spory
 • Vzniklý spor může předat k řešení Administrátorovi serveru
 • Nesmí jakkoli zasahovat do aktuální hratelnosti hry
 • Vyjímkou jsou Eventy a případné nahrazování ztrát, včetně rollbacků apod.
 • Nesmí jakkoli spawnovat monstra z důvodu pomoci určitému hráči
 • Vyjímkou jsou Eventy a případné nahrazování ztrát.
 • Při každé blokaci (ban) účtu musí do jeho důvodu uvést jednoznačný důvod
 • Nesmí udělovat permanentní blokace (bany) pokud to není definitivní slovo Administrátora
 • Pro vlastní hru v survivalu by měl využít příkazu, který jej přepne do klasického hráčského účtu
 • Nesmí nijak deformovat mapu ani žádné její další části
 • Nesmí nijak udělovat další oprávnění hráčům, jako například předání VIP, pokud to není definitivní slovo Administrátora
 • Má právo zůčastňovat se všech akcí jakožto normální hráč
 • Má právo hrát o veškeré věci, pokud je v modu survivalu a předměty patří do jeho hry

GlowingMines Administrátor:

 • Druhá nejvyšší meziinstance
 • Prioritní funkce je udržování bezproblémového chodu serveru
 • Vzniklé spory řeší v možných mezích a případně předává problém Moderátorovi nebo Administrátorovi serveru
 • Nesmí jakkoli zasahovat do aktuální hratelnosti hry
 • Nesmí jakkoli spawnovat monstra z důvodu pomoci určitému hráči
 • Při každé blokaci (ban) účtu musí do jeho důvodu uvést jednoznačný důvod
 • Pro vlastní hru v survivalu by měl využít příkazu, který jej přepne do klasického hráčského účtu
 • Má právo zůčastňovat se všech akcí jakožto normální hráč
 • Nesmí nijak deformovat mapu ani žádné její další části
 • Má právo hrát o veškeré věci, pokud je v modu survivalu a předměty patří do jeho hry
 • Nesmí nijak udělovat další oprávnění hráčům, jako například předání VIP, pokud to není definitivní slovo Administrátora

Dodatečná pravidla týkající se členů Administrátorského týmu:

 • Ve hře není povinností administrátora vzniklý spor řešit
 • Žádný člen administrátorského GlowingMines týmu není povinnen se jakkoli vyjadřovat do veřejného nebo soukromého chatu
 • Je jen na jeho dobré vůli daný spor řešit

Registrace

 • Při registraci si hráč uzamyká jeho hráčské jméno heslem
 • Je zakázáno registrovat jména, která obsahují podtext, nebo jsou zřetelně v rozporu se zákony České republiky:
  • hanlivá
  • rasistická
  • urážející
  • napodobující jména osob nebo obsahující jména členů administrátorského týmu Glowing Mines
  • nesmyslně obsahující směs znaků a čísel
 • Nelze se registrovat na jméno, které již bylo dříve registrováno
 • Pro správnou registraci je vyžadována správná E-mailová adresa
 • E-mail je využívan pro účely WebShopu a a pro účely obnovení hesla
 • V případě registrování prémiového hráče (se zakoupeným Minecraftem) by mu měl být již zaregistrovaný nepravý účet přidělen a nově zaregistrován.
 • Registrace je možná pouze pro jednoho hráče na jednu IP adresu
 • V případě dvou počítačů na jedné IP adrese se dvoumi rozdílnými hráče je možnost kontaktovat administrátora serveru
 • Pokud aktivita původního hráče se odehrála před 6ti měsíci nebo méně je zde možnost registrace nového hráče na dané jméno.
 • Veškeré E-maily, uživatelská jména apod. nebudou za žádných případů předávaný třetím stranám a slouží pouze pro ůčely registrace a možnosti využívání dalších GlowingMines služeb.
 • Administrátor nezná vaše hesla. Proto se prosím neptejte na hesla.

Chování ve hře

Ve hře a v chatu je přísně zakázáno a trestáno:

 • Urážení a vyhrožování jiným hráčům či strhávání pozornosti na svojí osobu nemístným chováním
 • Vulgární vyjadřování v jakémkoli rozsahu
 • Napodobování jakýchkoli členů Administrátorského GlowingMines týmu, rozhlašování ať už pravdivých nebo klamných informací
 • Odkazování na jinou konkurenční webovou adresu nebo odkazování na jiné servery IP adresami
 • Odkazování na jakékoli webové stránky nebo jejcih odkazu, které jsou součástí nekalé činnosti, podvody, krádeže, pornografické stránky nebo fotografie, či je jejic odkaz vulgární, nevhodný nebo v rozporu se zákony České republiky
 • Jakkoli zasahovat do rozhodnutí Administrátorského týmu při blokacích (banech), nebo při žádání o odblokování (odbanování) hráče
 • Spamovat (nevyžádaně stále opakovat jednu a tu samou zprávu nebo požadavek) a to všude, kde se může hráč vyjádřit
 • Pokoušet se okrást nebo ovlivnit hráče aby prováděl jakoukoli činnost, která je proti pravidlům serveru
 • Psát pouze velkými písmeny, pokud daná informace není nadmíru důležitá

Veškerá tyto pravidla jsou subjektivní a je pouze na Administrátorském týmu, jak se v dané situaci zachová

Ve hře je přísně zakázáno a trestáno:

 • Zabíjení hráčů nepřiměřeným způsobem na místech, která pro to nejsou určená a v případě nepřipravenosti daného cíle
 • Deformace terénu (př. vysušování moře, nepřiměřeně upravená poušť) pokud to není v zájmu daného hráče a pokud území není připravované k bydlení
 • Ničení staveb jiných hráčů, která nijak nevlastníte vy, nebo vám nepřipadla nebo pokud jsou pod ochranou (v případě VIP i pod ochranou)
 • Nezanechávat ve vzduchu nedokácené kusy stromů
 • Hloubit díry, které jsou velikosti 1x1. (Toto pravidlo se nevztahuje na residence)
 • Stavět věže, které jsou velikosti 1x1. (Toto pravidlo se nevztahuje na residence)
 • Znemožňování výstupu z residence určitého hráče, nebo blokovat výhledem (stěna okolo celé residence apod.
 • Nekomunikovat s členy Administrátorského týmu, pokud je to přímo vyžadováno
 • Nerespektovat nařízení a veškerá opatření vytvořená Administrátorem

Ve hře je přísně zakázáno a tvrdě trestáno:

 • Využívání jakýchkoli chyb hry (bugů)
 • Využívání doplňkových modů, která Vás při hře jakkoli před ostatními hráči zvýhodňují
 • Využívání texturových balíčků (texturepacků), které Vás při hře jakkoli před ostatními hráči zvýhodňují
 • Při nálezu jakékoli chyby (bugu) je prioritním úkolem hráče Administrátora informovat o této chybě

Ostatní pravidla

 • Je zakázáno jakékoli porušování pravidel, výše uvedených
 • Nelze nijak vymáhat informace o uživatelích
 • Je zakázáno obtěžovat administrátory zbytečnostmi, které jdou vyřešit i bez jeho přítomnosti
 • Nemáte nárok jakékoli náhrady jak peněžní, tak vlastnictví předmětů na serveru
 • Veškeré postavy, mapa a další součásti serveru jsou majetkem GlowingMines Adventure
 • Pouze Administrátor má výhradní pravomoce odebrat dané osobě VIP, při nedodržení jakýchkoli zde uvedených pravidel
 • Pouze Administrátor má výhradní pravomoce odblokovat (odbanovat) danou odobu
 • Nelze se nijak domáhat o navrácení peněz z VIP, či jiného příspěvku
 • Neznalost pravidel se neomlouvá

Pravidla byla schválena vedením herního projektu Glowing Mines a jsou platná od 20. 11. 2012. Pravidla mohou být kdykoliv a jakkoliv upravována či měněna bez předchozího upozornění.


TechnicalNature